elnet.at  |  deutsch
Slovensko na uradih - delovna skupina

Slovensko na uradih - delovna skupina

Delovna skupina »Slovensko na uradih« je bila ustanovljena leta 2006 v okviru Zbora narodnih predstavnikov (ZNP) z željo, da bi spodbujala pripadnike slovenske narodne skupnosti na Koroškem in tudi državljane Republike ­Slovenije k samozavestni rabi slovenskega jezika na južnokoroških uradih.

Uporaba slovenščine na uradih »ni milost, ampak je pravica«, bodri celo priznani ustavni pravnik Bernd-Christian Funk k rabi slovenščine. Da bo iz pravice postala povsem normalna in uveljavljena praksa, jo moramo živeti. Ta brošura naj je osnovni vodnik za vse, ki jim je slovenščina tudi v javni komunikaciji srčna zadeva.

Za nadaljnje informacije, vprašanja in tudi za pomoč pri uradovanju v slovenščini smo vam člani delovne skupine radi na voljo.

Pavel Buch: .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen)
Jokej Logar: .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen)
Martin Pandel: .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen)
Micka Opetnik: .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen)
Vladimir Smrtnik: .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen)

Opozorilo za slovensko govoreče državljane EU
Od 1. maja 2004 imajo vsi slovensko govoreči državljani Evropske unije pravico do uporabe slovenščine pri vseh omenjenih uradnih mestih na južnem Koroškem.

Ta spletna stran naj je…

Ta spletna stran naj je forum izmenjave izkušenj, pozitivnih in negativnih, ob uporabljanju slovenščine kot uradni jezik. Za vsak prispevek na tej strani smo člani delovne skupine zelo hvaležni. Če bo le mogoče, bomo tudi radi pomagali. Kar korajžno, povejte,…

več »

Dve dobri akciji smo koroški…

Dve dobri akciji smo koroški Slovenci izvršili v zadnjem času: Vidna domovina in akcija: Slovenščina na uradih.
Kako lepo je videti širom Roža, Podjune in Zilje naše dvojezične tablice z avstrijsko zastavo. Zato predlagam, da bi to akcijo…

več »